&Title=Proiecte&Continut=
OTELURI MICROALIATE CU NANOPRECIPITATE DE TENACITATE RIDICATA

HIGH TOUGHNESS NANOPRECIPITATED MICROALLOYED STEELS
English
 
Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant


ETAPA  I/ decembrie 2012:
Activitate I.1: Cercetari fundamentale-ipoteze privindevaluarea potentialului de dezvoltare al otelurilor microaliate
METAV-CD: Solutii teoretice pentru dezvoltarea de oteluri MA cu performante superioare considerind cerintele industriei auto
UPB: Procedee  si tehnologii avansate pentru obtinerea otelurilor MA; Evaluarea solicitarilor in exploatare pentru categorii de repere auto

Activitate I.2: Procedee de obtinere si procesare termomecanica a otelurilor microaliate
METAV-CD: Mecanisme de durificare structurala la otelurile MA; controlul microstructurii prin procese termomecanice
UPB: Domenii compozitionale optime pentru oteluri microaliate cu tenacitate ridicata; Modelarea teoretica a proceselor in timpul deformarii plastice la semicald a otelurilor MA.; mecanisme de degradare

Activitatea I.3: Modele teoretice pentru dezvoltarea unor  oteluri microaliate cu tenacite ridicata
METAV-CD: Stabilirea modelelor  structurale care pot asigura  caracteristici mecanice avansate
UPB: Modelarea proceselor de obtinere a otelurilor microaliate; Evaluare teoretica a  caracteristicilor mecanice pentru oteluri microaliate in domeniile compozitionale alese

Activitate I.4: Alegerea variantelor tehnologice de elaborare; stabilirea conditiilor si parametrilor procesului
METAV-CD: Stabilirea retetelor  compozitionale pentru obtinerea unor tipuri reprezentative de oteluri microaliate din domeniile compozitionale
UPB: Variante tehnologice, conditii si parametri de proces pentru obtinerea otelurilor microaliate

Activitatea A I.5: Selectia si pregatirea   materiilor prime si a materialelor  auxiliare pentru obtinerea otelurilor microaliate
METAV-CD: Caracterizarea compozitionala , termochimica si  morfologica a prealiajelor si a elementelor de microaliare
METERRA: Selectia si pregatirea materialelor si  a prealiajelor necesare

Activitatea A I.6: Elaborarea  si caracterizarea lotului preliminar
METAV-CD: Caracterizarea structurala a lotului preliminar
UPB: Obtinerea lotului preliminar; Determinarea caracteristicilor mecanice ale lotului preliminar
Etapa II/ decembrie 2013:
Activitatea AII.1: Elaborarea si caracterizarea loturilor din domeniul compozitional selectat;
METAV-CD: Caracterizarea structurala a epruvetelor turnate;
UPB: Obtinerea loturilor experimentale în diferite variante compozitionale; Determinarea caracteristicilor mecanice ale materialelor turnate

Activitatea A II.2: Optimizarea procesului experimental
METAV-CD: Analiza rezultatelor investigatiilor de laborator/ determinarea influentei parametrilor de proces asupra caracteristicilor otelurilor microaliate
UPB: Corectia parametrilor procesului de elaborare si definitivarea tehnologiei de laborator
FORJA ROTEC: Determinarea compozitiei chimice pentru loturile experimentale

Activitatea A II.3: Experimentari preliminare  privind deformarea plastica a barelor turnate
METAV-CD: Stabilirea schemelor experimentale pentru deformarea plastica; alegerea unor combinatii de parametri: temperatura/grad deformare.
UPB: Stabilirea caracteristicilor de plasticitate la diferite temperaturi  prin incercari mecanice statice si dinamice in vederea stabilirii  parametrilor proceselor termomecanice
FORJA ROTEC: Deformare plastica conform schemelor stabilite

Activitatea A II.4: Testarea si caracterizarea materialelor deformate plastic
METAV-CD: Investigatii microstructurale; Analiza rezultatelor testelor si determinarea influentei parametrilor temperatura/grad de deformare asupra tenacitatii si a rezistentei.
UPB: Determinarea caracteristicilor mecanice la temperatura ambianta dupa deformarea plastica

Activitatea A II.5: Diseminarea pe scara larga a rezultatelor. Publicarea si comunicarea nationala si internationala a rezultatelor
METAV-CD: Publicarea si comunicarea nationala si internationala a rezultatelor
UPB: Publicarea si comunicarea nationala si internationala a rezultatelor
Etapa III/mai 2014:

Activitatea III.1  Cercetari experimentale privind deformarea  si regimul termic post-procesare plastica
METAV-CD: Stabilirea schemelor experimentale pentru deformarea plastica; alegerea unor combinatii de parametri: viteza de deformare/viteza de racire;
UPB: Stabilirea caracteristicilor de plasticitate la diferite temperaturi  prin incercari mecanice statice si dinamice  in vederea stabilirii domeniului optim  temperatura/grad de deformare;
FORJA ROTEC: Deformare plastica preliminara conform schemelor stabilite.

Activitatea III.2 Testarea si caracterizarea materialelor deformate conform schemelor stabilite
METAV-CD: Investigatii microstructurale ale loturilor deformate;
UPB: Determinarea caracteristicilor mecanice la temperatura ambianta dupa deformarea plastica.

Etapa IV/decembrie 2014:
Activitatea IV.1 Definitivarea regimului termomecanic
METAV-CD: Optimizarea procesului de deformare  ; definitivarea tehnologiei de deformare plastica;
UPB: Analiza rezultatelor testelor si determinarea influentei parametrilor procesului de deformare asupra tenacitatii si rezistentei  materialelor;
FORJA ROTEC: Deformare plastica preliminara conform schemelor stabilite

Activitatea A IV.2 Experimentari  pentru realizarea tehnologiei industriale de elaborare – partea 1
METAV-CD: Participare la pregatirea tehnologiei de elaborare;
UPB: Stabilirea variantelor tehnologice industriale de obtinere a otelurilor microaliate;

Activitatea IV.3 : Diseminare pe scara nationala  si internationala a rezultatelor partea 1
METAV-CD: Publicare rezultate, participare la conferinte; diseminare la potentialii  beneficiari (workshop); mentenanta si actualizare site proiect;
UPB: Publicare rezultate, participare la conferinte; diseminare la potentialii  beneficiari (workshop);
Prima pagina     *     Termeni si conditii    *    Harta site    *     Contact
METAV - CERCETARE DEZVOLTARE © 2006
        design by THE IT SPECIALIST